برخورداری از درمان کیفی و رایگان، یکی از مهمترین مطالبات کارگران است اما کارگران که هر ماه 30درصد از حقوق خود را بابت حق بیمه می‌پردازند و 7درصد از این مبلغ، سهم خدمات درمانی آنهاست، از خدمات درمانی باکیفیت بهره‌مند نیستند. «عبدالله بلواسی» فعال صنفی کارگران مریوان با طرح این پرسش که آیا دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی باید به مرور زمان بی‌ارزش و ناکارا شوند، به ایلنا می‌گوید: با وجود سرمایه عظیم تامین اجتماعی و دریافت ماهیانه مبلغ زیادی از دستمزد ناچیز کارگران و بیمه‌شدگان، خدمات ارائه شده به هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست. در استان کردستان، بسیاری از آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها و سونوگرافی‌ها، هنگام مراجعه کارگران می‌گویند با این سازمان قرارداد ندارند و دفترچه‌های تامین اجتماعی را نمی‌پذیرند. به گفته بلواسی، شهرستان مریوان دارای یک درمانگاه ملکی تامین اجتماعی است اما این درمانگاه، به غیر از دو پزشک عمومی و یک دندانپزشک که خیلی وقت‌ها نیستند، خدماتی برای بیمه‌شدگان کارگری ندارد. وی ادامه می‌دهد: بارها مسؤلان درمان تامین اجتماعی در رابطه با بهبود خدمات درمانی رایگان در مراکز ملکی سازمان وعده داده‌اند و نامه‌نگاری‌های زیادی از شهرستان مریوان به مدیران سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است اما تا امروز هیچ‌کدام از وعده‌های داده شده، جامه عمل نپوشیده و از «خدمات درمانی وعده داده شده» چیزی نصیب کارگران محروم شهرستان مریوان نشده است. گویا فریاد کارگران به جایی نمی‌رسد و بیمه‌شدگان حق استفاده از سرمایه خود را ندارند؟

این فعال کارگران خباز اضافه می‌کند: سوال اینجاست آیا مسئولان این سازمان تا به حال یک‌بار شعارهای درج شده پشت برگ‌های این دفترچه‌ها را دیده‌اند. باید به مسئولان و مقامات سازمان گفت یا این شعارها را پاک کنید یا لااقل به نصفی از آنها عمل کنید. بلواسی در پایان خطاب به دولت و مقامات سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: این سازمان سرمایه و حاصل عرق جبین کارگران و مزدبگیران است. آن را به بیمه‌شدگان بازگردانید. نباید دفترچه‌های درمانی کارگران، ورق‌پاره‌های بی‌ارزش شود.