رئیس مرکز ملی پایش مطالعات بهبود محیط فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: در صورت تحقق افزایش تولید، قراردادهای بلندمدت نوشته خواهد شد و امنیت شغلی کارگران هم خود به خود به وجود می‌آید و حتی نیازی هم به قانون خاصی نیست.

علی فیروزی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: امنیت شغلی کارگران فقط با وضع قانون حاصل نمی‌شود و با مولفه‌های دیگر می‌توان امنیت شغلی را برای کارگران ایجاد کرد. فیروزی افزود: اگر در راستای تحقق جهش تولید، مقررات دست و پاگیر و مجوزهای زائد را برای کارآفرینان و کارفرمایان حذف کنیم خود به خود به کارگر مهارت‌محور نیاز پیدا خواهیم کرد. وی گفت: ما در سال جهش تولید از طرفی باید میزان نیاز به کارگر را زیاد کنیم و از طرفی کارگران هم به سمت مهارت‌محوری حرکت کنند تا بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا کند.

رئیس مرکز ملی پایش مطالعات بهبود محیط فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان برای افزایش بهره‌وری نمی‌توانند به دنبال کارگر تازه‌کار باشند، گفت: این‌گونه کارگران، چه قانونی باشد یا نباشد، ممکن است با قراردادهای موقت مواجه شوند. «علی بابایی کارنامی» نماینده منتخب مجلس یازدهم هم امنیت شغلی کارگران در ایران را از بحث‌های چالش‌برانگیز در سال‌های اخیر خواند و گفت: جا دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس دوره یازدهم این بحث را جدی پیگیری کند. وی اظهار کرد: تا زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران به خاطر رشد منفی اقتصادی توازن نداشته باشد استثمار کارگران هم ادامه پیدا خواهد کرد. او با اشاره به وجود 5 میلیون جوان فارغ‌التحصیل بیکار در کشور گفت: تا زمانی که مشکل این 5 میلیون جوان بیکار مانند تجربه کشورهای توسعه‌یافته حل نشود شک نکنیم که ناامنی شغلی کارگران در کشور وجود خواهد داشت و نرخ بیکاری 10.12درصد همچنان در ایران ثابت خواهد ماند. بابایی گفت: بسیاری از تبصره‌های قانون کار فقط در ظاهر طرفدار کارگر است و در جهت امنیت شغلی کارگران نیست.