وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جریان تولید پایدار مسکن در ایران آغاز شده، گفت: با وزارت رفاه برای تامین مسکن جامعه کارگری مذاکراتی داشته‌ایم.

محمد اسلامی با اشاره به طرح اقدام ملی مسکن و ثبت‌نام در آن که تاکنون در دو مرحله انجام گرفته، اظهار کرد:‌ طرح مسکن فرهنگیان یک گام مکمل در طرح اقدام ملی مسکن ویژه فرهنگیان کشور است. در این خصوص یک تفاهم‌نامه 170هزار واحدی برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته با وزیر آموزش و پرورش امضا و مبادله شده بود.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش برای احداث 720 واحد در یکی از استان‌ها زمین تامین می‌کند و در مابقی استان‌ها زمین از طریق وزارت راه و شهرسازی تامین شده است. وزیر راه با تاکید بر اینکه موضوع مهم در بحث مسکن این است که بتوان در همه ابعاد از ظرفیت‌ها بهره برد، تصریح کرد: برای تامین مسکن جامعه کارگری نیز یک تفاهم‌نامه با وزارت رفاه به امضا رسیده است.

همچنین برنامه‌هایی برای تامین مسکن بازنشستگان، نیروهای مسلح و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در جریان است که در این خصوص مذاکراتی با وزارت ارشاد داشته‌ایم.اسلامی افزود: به این ترتیب از طریق فعال شدن بخش مسکن، صنایع، مشاغل و نیروهای انسانی وابسته در بخش ساختمان و تاسیسات فعال شده و فعالیت‌شان می‌تواند روزافزون شود.

با این شرایط می‌توانیم در دوران پساکرونا یک محرک واقعی را که اشتغال و تولید را به همراه دارد و به رفع دغدغه‌ای از نیازهای مبرم جامعه می‌انجامد، به اقتصاد معرفی کنیم.