یک فعال صنفی با انتقاد از قانون‌گریزی مکرر دولت گفت: با این رویه دولت، امیدی به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی نیست و بازنشستگان متضرران اصلی هستند. علی دهقان‌کیا به ایلنا گفت: اسفندماه سال گذشته، جلساتی با اعضای کمیسیون تلفیق داشتیم و نهایتاً ۵۰هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی مصوب و مقرر شد که ۳۰درصد این رقم بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صرف شود. این مصوبه توسط شورای نگهبان نیز به تصویب رسید و در قانون بودجه گنجانده شد اما دولت به قانون تمکین نکرد و تا امروز ریالی از بدهی‌های تامین اجتماعی پرداخت نشده است. دهقان‌کیا ادامه داد: حدود ۴۳ روز از سال جدید گذشته اما دولت ریالی از بدهی خود به سازمان را پرداخت نکرده و به تعهدات خود در قبال کارگران شاغل و بازنشسته عمل نکرده است. درحالی‌که سایر بازنشستگان در اولین ماه از سال جدید، مشمول افزایش مستمری‌ها شده‌اند، کارگران بازنشسته همان حقوق سال قبل را گرفتند و هنوز تکلیف افزایش مستمری‌ها مشخص نیست. وی تاکید کرد: نه تنها تکلیف افزایش مستمری‌ها مشخص نیست بلکه به خاطر عدم پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجرایی نشده است، آن‌هم در شرایطی که برای اجرای همسان‌سازی بازنشستگان صندوق کشوری و لشگری، ۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده‌اند.