نماینده ساوه در مجلس با بیان اینکه جامعه کارگری نماینده چندانی در پارلمان ندارد، این امر را از دلایل نادیده گرفتن مطالبات آنها عنوان کرد.

محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با ایسنا درباره مهمترین فرصت‌هایی که مجلس دهم آن را نادیده گرفت، اظهار کرد: یکی از کارهایی که در مجلس انجام نشد، پیگیری مطالبات کارگران و فرهنگیان بود که امیدوارم در فرصت باقیمانده، مواردی از این دست که می‌تواند در زندگی این دو قشر مهم موثر باشد به نتیجه برسد.

نماینده ساوه در مجلس افزود: یکی از نقاط ضعف مجالس این است که جامعه کارگری نماینده‌ای در پارلمان ندارد و به همین دلیل مطالبات آنها نادیده گرفته می‌شود. این موضوع باعث می‌شود که قشر کارگر مظلوم واقع شود. این در حالی است که حداقل‌های زندگی آنها باید تامین شود تا آنها به کارشان دل ببندند در صورتی که اگر نرخ حقوق آنها با کشورهای دیگر به تناسب درآمد آنها مقایسه شود متوجه می‌شویم که در این زمینه بسیار عقب هستیم.