کارگران شهرداری مریوان می‌گویند: همچنان چند ماه دستمزد، عیدی و مطالبات سال‌های پیش را طلبکاریم.

به گزارش ایلنا، این عده می‌گویند: بعد از مراجعات مکرر به استانداری، در نهایت دو ماه دستمزد تا پایان ماه پنجم را پرداختند و در حال حاضر دستمزدهای شهریور، مهر، آبان، آذر، دی و بهمن را طلبکاریم. در عین حال عیدی امسال را هنوز به حساب ما واریز نکرده‌اند و هنوز از سال‌های گذشته (96 و 97) مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم و مشخص نیست چه زمانی این معوقات پرداخت می‌شود.

به گفته این کارگران، مشخص نیست که در روزهای مانده تا پایان سال، هیچ برنامه‌ای برای پرداخت معوقات مزدی کارگران وجود داشته باشد.

در شرایطی که کارگران شهرداری مریوان در شب عید، در تامین هزینه‌های زندگی درمانده‌اند، شهرداری مریوان، کمبود نقدینگی را دلیل اصلی عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران می‌داند.