رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: تا زمانی که سامانه جامع روابط کار، پشتوانه‌ای اساسی و قانونی برای الزام کارفرمایان به ثبت قراردادها نداشته باشد، نتیجه مناسبی نخواهد داشت.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به آغاز ثبت‌نام الکترونیکی دادخواست کارگران گفت:  تا زمانی‌که سامانه جامع روابط کار پشتوانه‌ای اساسی و قانونی برای الزام کارفرمایان به ثبت قراردادها نداشته باشد، نتیجه مناسبی برای کاهش قراردادهای سفیدامضا نخواهد داشت. از این رو به دلیل نبود ضمانت کافی برای ثبت قراردادها، راه‌اندازی این سامانه تنها جنبه ارشادی و عمومی خواهد داشت.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ثبت‌نام الکترونیکی دادخواست کارگران و راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار به هر میزانی که اجرا شود به نفع کارگران خواهد بود، اظهار کرد: موضوع راه‌اندازی چنین سامانه‌ای حدود یک سال است که در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح شده و ما بارها برای قانون‌گذاری و تعیین ضمانت‌های اجرایی اعلام آمادگی کردیم، اما متاسفانه دولت پیگیری نکرده و اکنون این سامانه بدون ضمانت اجرایی و حمایت قانونی راه‌اندازی می‌شود.

ثبت قرارداد‌های کاری توسط کارفرمایان الزام قانونی ندارد

نماینده تهران در مجلس با اشاره به ماده 7 قانون کار مبنی بر اینکه قرارداد‌های کاری کتبی یا شفاهی بوده و به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد، افزود: براساس این ماده قانونی هیچ کارفرمایی ملزم به کتبی کردن و ثبت قرارداد‌های خود نیست.

این نماینده مجلس تصریح کرد: مدت زمان قراردادها یکی دیگر از موضوعات بسیار مهمی است که در تبصره دوم ماده 7 قانون کار به آن اشاره است. براساس این ماده اصل و مبنای قراردادها، موقت گذاشته شده است. از طرفی دولت در خصوص تبصره یک ماده 7 قانون کار مبنی بر اینکه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، باید توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد، هیچ دستورالعمل و آیین‌نامه‌ای صادر نکرد.

وی تصریح کرد: کتبی کردن قراردادها و ثبت آن در سیستم جامع روابط کار کاملا اختیاری بوده و کارفرمایان هیچ‌گاه علیه خودشان مطلبی را ثبت نمی‌کنند و همواره می‌کوشند از آن فرار کنند. از زمان طرح این موضوع اعلام کردیم که به دلیل نداشتن پشتوانه احتمال اجرایی شدن آن بسیار پایین است.

محجوب با تاکید بر اینکه سامانه ثبت روابط کار نیازمند پشتوانه قانونی است، تصریح کرد: دولت باید آیین‌نامه ماده 7 قانون کار را که سال‌ها از تصویب آن می‌گذرد مصوب کنند تا کارفرمایان مجبور به ثبت قراردادها شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر دو سوم قراردادهای کاری شفاهی است، افزود: تقریبا اکثر قراردادهای کارگرانی که در واحد‌های کوچک کار می‌کنند، شفاهی بوده و برای کتبی کردن آن فرهنگی وجود ندارد، از این رو برای کاهش قراردادهای سفید کارهای زیادی باید انجام بگیرد.