براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۸ در سراسر جهان ۱۵۲ میلیون کودک میان ۵- ۱۷ سال قربانی پدیده کار کودک هستند که نیمی از آنها یعنی حدود ۷۳میلیون در شرایطی خطرناک و نامناسب کار می‌کنند.

به گزارش ایرنا، اهمیت بررسی کودکان کار وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم عده زیادی از این آنها به مشاغل غیررسمی و گاه غیرانسانی مثل قاچاق، تکدی‌گری، سرقت، فحشا و هرزه‌نگاری اشتغال دارند و به این طریق نه تنها به بزهکاری روی آورده و خود را در معرض انواع امراض و آفت‌های اجتماعی قرار می‌دهند بلکه موجب مشکلاتی برای جامعه نیز می‌شوند. براساس یافته‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی وضع فعالیت کودکان ۱۷-۱۰ ساله کشور در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که از حدود ۹ میلیون کودک، حدود ۴۹۹هزار کودک فعال (شاغل) و در جست‌وجوی کار هستند. از میان این کودکان حدود ۴۱۰هزار کودک شاغل و ۸۹هزار کودک در جست‌وجوی کار بوده‌اند که نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ کودکان شاغل به ترتیب ۱۰.۲ و ۱۱.۵درصد افزایش و کودکان در جست‌وجوی کار در سال ۱۳۹۴ با افزایش ۷درصدی و در سال ۱۳۹۵ با کاهش ۱۳.۵درصد روبه‌رو بوده است. براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۸ در سراسر جهان ۱۵۲ میلیون کودک میان ۵- ۱۷ سال قربانی پدیده کار کودک هستند. تقریبا نیمی از کودکان کار یعنی ۷۲.۱میلیون نفر در آفریقا هستند. همچنین ۶۲.۱میلیون کودک کار در آسیا و اقیانوسیه، ۱۰.۷میلیون در قاره آمریکا، ۱.۲میلیون در کشورهای عربی و ۵.۵میلیون در اروپا و آسیای مرکزی زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر یک نفر از ۵ کودک آفریقایی کودک کار هستند در حالی که این میزان در کشورهای عربی ۲.۹درصد، در اروپا و آسیای میانه ۴.۱درصد، در قاره آمریکا ۵.۳درصد و در آسیا و کشورهای اقیانوسیه ۷.۴درصد است. از بین ۱۵۲ میلیون کودکان کار، نیمی از آنها یعنی حدود ۷۳میلیون نفر در شرایطی خطرناک و نامناسب کار می‌کنند. بیشترین میزان کار پرخطر یعنی تقریبا سه چهارم آن متعلق به سنین ۱۵-۱۷ است. با این حال حدود یک چهارم کودکانی که در کارهای پرخطر مشغول کار هستند، یعنی حدود ۱۹ میلیون آنها زیر ۱۲ سال سن دارند. در میان ۱۵۲ میلیون کودک کار در دنیا ۸۸ میلیون را پسران و ۶۴ میلیون را دختران تشکیل می‌دهند. در میان کودکان کاری که در مشاغل پرخطر مشغول هستند نیز ۶۲درصد آنها را پسران و بقیه را دختران تشکیل می‌دهند یعنی بنا بر آمار به نظر می‌رسد پسران بیش از دختران قربانی کار هستند. این در حالی است که طبق آمار سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۰۵ تعداد ۲۴۶میلیون کودک کار در جهان وجود داشته که از این تعداد ۷۳میلیون نفر کمتر از ۱۰ سال داشته‌اند و هر سال هم ۲۲۰۰۰ نفر از این عده بر اثر کار جان خود را از دست می‌دهند.

از طرف دیگر طبق بررسی «یونیسف» در سال ۲۰۱۹، در کشورهایی با کمترین میزان توسعه‌یافتگی، از هر چهار کودک بین ۵ تا ۱۷ سال، یک کودک مشغول به کاری است که مانع از رشد او شده و سلامتی‌اش را به خطر می‌اندازد. بیشترین تعداد کودکان کار را می‌توان در مناطق جنوبی صحرای آفریقا یافت؛ جایی‌که ۲۹درصد از کودکان پنج تا ۱۷ساله مشغول به کار هستند. در خاورمیانه و شمال آفریقا پنج درصد از کودکان در این گروه سنی مشغول به انجام کارهایی هستند که برای سلامتشان بسیار خطرناک است. همچنین این عدد برای غرب و مرکز آفریقا ۳۱درصد بوده و به طور کلی درصد کودکان کار برای کشورهای توسعه‌نیافته ۲۹درصد است.

همچنین به لحاظ جنسیتی تفاوتی میان کودکان کار (دختر و پسر) وجود ندارد و دختران نیز تقریبا مانند پسران در مناطق نام برده شده فعالیت می‌کنند. برای مثال در خاورمیانه و شمال آفریقا، تعداد کودکان کار پسر برابر با ۵درصد و تعداد دختران ۴درصد است. در جنوب و شرق آفریقا تعداد کودکان کار (پسر) برابر با ۲۷درصد و کودکان کار دختر ۲۶درصد و در آفریقای زیر صحرای بزرگ تعداد کودکان کار دختر و پسر با هم برابر و ۲۹درصد است. در غرب و مرکز آفریقا تعداد کودکان کار پسر و دختر افزایش داشته طوری‌که برای پسران ۳۰درصد و برای دختران ۳۱درصد است.