رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: نزدیک به ۱۰هزار میلیارد تومان منابع برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان احتیاج داریم. علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رقم ۶ هزار میلیاردی در نظر گرفته شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۹۹ کافی است یا خیر، گفت: این رقم ۶ هزار میلیارد تومان نیست و ۴ هزار میلیارد تومان است. نماینده تهران در مجلس در توضیح این موضوع، افزود: این مسأله در ردیف‌های بودجه سال ۹۹ معادل ۴ هزار میلیارد تومان است اما در تبصره ۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده که نشان‌دهنده تناقض بسیار زیاد میان ردیف و تبصره بودجه است. وی ادامه داد: برای تحقق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به ۱۰هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است چرا که این پرداخت به کل پرداخت‌های سنوات قبلی هم افزوده خواهد شد و همسان‌سازی پرداخت یک نوبتی نیست. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اگر ما بخواهیم علاجی برای کل واقعه داشته باشیم و همه فاصله‌ها را جبران کنیم، به ۳۰هزار میلیارد تومان منابع احتیاج داریم. اگر بخواهیم نصف این واقعه را علاج کنیم، به ۱۵هزار میلیارد تومان منابع احتیاج داریم و اگر بخواهیم به این زخم نمک نپاشیم و مرهمی بسازیم، به ۱۰هزار میلیارد تومان منابع احتیاج داریم.