نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان سال ١٣٩٨ منتشر شد. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ساله و بیشتر در این فصل نشان می‌دهد که ١٠,٥درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال ١٣٩٧ حدود ١,٨درصد کاهش یافته است.

بنا بر این گزارش، در تابستان ١٣٩٨، به میزان ٤٤,٩درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٧) حدود ٠,٢درصد افزایش داشته است.

جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٤میلیون و ٧٥١هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٤٤هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در تابستان ١٣٩٨، بخش خدمات با ٤٩,١درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٢درصد و کشاورزی با ١٩درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٦,١درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٣٩٨ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٣٩٧) ١.١درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری جوانان ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان ١٣٩٨ حدود ١٧,٩درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ١٣٩٧، به میزان ٢درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر هم نشان می‌دهد که در تابستان ١٣٩٨ حدود ٨,٨درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٤٠.٧درصد از شاغلین ١٥ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

کاهش 1.1درصدی نرخ بیکاری دانش‌آموختگان

آمارها همچنین نشان می‌دهد که نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن، ۱.۱درصد کاهش یافته است و به یک میلیون و ۴۰۰هزار بیکار رسیده است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از وضع فعالیت جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل در دوره‌های عالی در سال ۱۳۹۷ به تفکیک جنس، رشته‌های تحصیلی و استان ارائه کرده است.

طبق این گزارش نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی در سال ۱۳۹۷، برای گروه «مردان و زنان» در کل کشور ۱۸.۳درصد بوده است. همچنین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زن دو برابر مردان بود به این صورت که در این دوره نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل ۲۸.۷درصد و مردان ۱۳.۱درصد بوده است.

سال گذشته ۱۳میلیون و ۲۰۰هزار نفر جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل در دوره‌های عالی وجود داشت که ۵۷.۷درصد (معادل هفت میلیون و ۶۰۰هزار نفر) فعال اقتصادی بودند یعنی یا شغل داشتند یا در جست‌وجوی کار بودند. از این تعداد نیز ۶ میلیون و ۲۰۰هزار نفر (۸۱.۷درصد) شاغل هستند.

براساس این گزارش سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶، بیش از ۴۷۳هزار نفر به جمعیت فعال، ۴۶۲هزار نفر به جامعه شاغلان و بیش از ۱۱هزار نفر به جامعه بیکاران فارغ‌التحصیل اضافه شده است.

رشته تحصیلی معماری و ساختمان؛ بیشترین نرخ بیکاری

بررسی جداول آماری نشان می‌دهد که در بین گروه‌های عمده رشته تحصیلی، بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه‌های «معماری و ساختمان» (۲۶.۱درصد)، «هنر» (۲۴.۵درصد)، «علوم زیستی و رشته‌های مرتبط» (۲۴.۱درصد)، «فرآوری و ساخت» (۲۳.۵درصد) و «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (۲۲.۸درصد) است.

براساس آمار گروه «خدمات امنیتی» با ۴.۴درصد کمترین نرخ بیکاری را در سال گذشته داشته است.

از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی یا در حال تحصیل دوره‌های عالی کشور، ۵۲.۶درصد را مردان تشکیل داده‌اند که از این میزان، ۷۲.۷درصد فعال هستند یعنی ۸۶.۹درصد شاغل و ۱۳.۱درصد بیکار و جویای کار هستند.

همچنین از کل جمعیت دارای تحصیلات عالی یا در حال حصیل دوره‌های عالی کشور، ۴۷.۴درصد را زنان تشکیل داده‌اند که از این میزان ۴۱درصد فعال هستند یعنی ۷۱.۳درصد شغل دارند و ۲۸.۷درصد به دنبال شغل مناسب هستند.

بیکاری در روستا‌ها تک‌رقمی است

همچنین براساس گزارشی که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده نرخ مشارکت اقتصادی در روستا‌ها بالاتر از میانگین مشارکت اقتصادی و برابر با ۴۲.۶درصد است. این گزارش نشان می‌دهد که بیکاری در روستا‌ها در مقایسه با مناطق شهری و همچنین میانگین بیکاری کمتر و برابر با ۷.۹درصد است. بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها به استان‌های اردبیل (۵۴.۳درصد)، کرمانشاه (۵۱.۸درصد) و خراسان شمالی (۴۹.۲درصد) اختصاص دارد. کمترین نرخ مشارکت اقتصادی روستانشینان نیز به استان‌های سیستان و بلوچستان (۳۲.۵درصد)، هرمزگان (۳۴.۱درصد) و البرز (۳۵.۱ درصد) تعلق دارد.

بیشترین نرخ بیکاری روستاییان به استان‌های چهارمحال و بختیاری (۱۸.۲درصد)، سیستان و بلوچستان (۱۵.۴درصد) و کردستان و یزد (۱۱.۲درصد) اختصاص دارد. کمترین نرخ بیکاری روستاها نیز به استان‌های سمنان (۳.۵درصد )، زنجان (۴.۵درصد) و مرکزی و آذربایجان شرقی (۴.۸درصد) تعلق دارد.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در سال ۱۳۹۷، برای گروه مردان و زنان ۱۸.۳درصد بوده است. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان زن دو برابر مردان بود و در سال 97 نرخ بیکاری زنان فارغ‌التحصیل ۲۸.۷درصد و مردان ۱۳.۱درصد بوده است

نرخ اشتغال در مناطق روستایی کشور رقم ۹۲.۱درصد را نشان می‌دهد و توزیع استانی این نرخ نشان می‌دهد که استان های سمنان (۹۶.۵درصد)، زنجان (۹۵.۵درصد) و مرکزی و آذربایجان شرقی (۹۵.۲ درصد) بیشترین نرخ اشتغال را داشته و استان‌های چهارمحال و بختیاری (۸۱.۱درصد)، سیستان و بلوچستان (۸۴.۶ درصد) کردستان و یزد (۸۸.۸ درصد) کمترین نرخ اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند.

سهم اشتغال در بخش کشاورزی در مناطق روستایی کشور رقم ۴۹.۱درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه استانی، بیشترین سهم مربوط به استان‌های کرمانشاه (۷۲.۳درصد)، اردبیل (۶۹.۸درصد) و زنجان (۶۸درصد) بوده و استان‌های تهران (۱۲.۲درصد)، البرز (۲۳.۱درصد) و بوشهر (۲۴.۱درصد) کمترین سهم را دارا هستند.