حامیان و هواداران «ژائیر بولسونارو» رییس‌جمهور پیشین برزیل تظاهرات بزرگی را در خیابان اصلی شهر پائولیستا برزیل برای دفاع از او در برابر چالش های قانونی که می تواند او را به زندان بیندازد، برگزار کردند. به گزارش یورونیوز، رییس‌جمهور راست افراطی پیشین برزیل اخیراً در یک سخنرانی برخلاف دورانی که در قدرت بود با لحنی آشتی‌جویان اعلام کرد که او به دنبال «آرامش برای پاک‌کردن گذشته» است. بولسونارو به دنبال این است که نشان دهد پایگاه اجتماعی و هواداران او انعطاف‌پذیر هستند، زیرا پلیس فدرال برزیل در حال حاضر درباره نقش او در حملات ۸ ژانویه ۲۰۲۳ به ساختمان های دولتی توسط حامیانش به دلیل شکست در انتخابات تحقیقات را آغاز کرده و او را تحت بازجویی قرار داده است. وی همچنین به دنبال عفو و بخشش ده ها نفری که هنوز به خاطر این حوادث در زندان هستند، است. بولسونارو همچنین به دریافت غیرقانونی جواهرات از عربستان سعودی در دوران ریاست جمهوری خود متهم است. حامیان بولسونارو که به «ترامپ برزیل» نیز مشهور است خیابان‌های شهر پائولیستا را پر کردند. ناظران مستقل از یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه سائوپائولو تخمین زدند که ۱۸۵۰۰۰ نفر به آن

 ملحق شدند.