اولاف شولتس صدر اعظم آلمان روز گذشته (شنبه) نسبت به ظهور مجدد گروه‌های راست افراطی موسوم به نئونازی‌ها پس از ۷۹ سال از جنگ جهانی دوم هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب سوسیال دموکرات آلمان از گزارشات متعدد درباره ظهور مجدد گرایشات راست افراطی پرده برداشت. این در حالی است که عوام‌گرایان راست‌گرا نیز هم‌زمان در حال تزریق وحشت و نفرت در میان شهروندان آلمانی هستند. اعتراضات به روی کار آمدن حزب راست افراطی آ.اف.د در این کشور در واکنش به انتشار خبر حضور ۲ عضو این حزب در طرح اخراج مهاجران، وارد سومین هفته خود می‌شود. شولتس ضمن حمایت از این اعتراضات، کاهش بودجه یک حزب راست افراطی ملی‌گرا موسوم به «وطن» را نیز «خیلی خوب» توصیف کرد. این در حالیست که در هلند و ایتالیا هم گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد راست‌افراطی در حال قوت گرفتن است.