اعتراضات ضددولتی هزاران نفر در اسپانیا

هزاران نفر از مردم اسپانیا در اعتراض به دولت سوسیالیست و با حمایت احزاب راستگرا در مادرید دست به اعتراض زده و دولت را به تضعیف قانون اساسی متهم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان در پلازا دی سیبله، در مقابل شورای شهر مادرید، پایتخت تجمع کرده و با در دست داشتن و تکان دادن پرچم‌های اسپانیا، خواستار استعفای پدرو سانچز، نخست وزیر شدند. معترضان در این تجمع اعتراضی همچنین علیه نخست وزیر شعار خائن سر دادند. بیش از ۱۰۰ گروه شامل اپوزیسیون محافظه کار مردمی، راست میانه زیودادانوس و راست افراطی بوکس با شعار برای اسپانیا، برای دموکراسی و قانون اساسی در این تجمع اعتراضی حضور داشتند. سخنرانان در این راهپیمایی اعتراضی همچنین دولت را بابت یکسری سیاستگذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها شامل آزادی فعالان استقلال طلب کاتالونیا و برقراری تفاهم نامه‌هایی با احزاب جدایی طلب منطقه‌ای مورد انتقاد شدید قرار دادند. همچنین بر اساس تخمین‌های دولت محلی حدود ۳۰ هزار تن در این راهپیمایی اعتراضی شرکت داشتند. سانتیاگو آباسکال، رهبر حزب بوکس و تنها رهبر شرکت کننده در این راهپیمایی به معترضان گفت دولت با محدودسازی اسپانیایی‌ها در دوران کرونا قانون اساسی را نقض کرده است و باید پاسخگو باشد.