رئیس‌جمهوری چین از ارتش کشورش خواسته تا اطمینان حاصل کند آماده پاسخگویی به تهدیدات امنیتی ناشی از یک دوره جدید از تلاطم و التهاب جهانی است. به گفته او، ارتش آزادی‌بخش خلق چین باید سخت‌تر تمرین کند تا آماده یک مبارزه باشد. به گزارش راشا تودی، شی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چین هشدار داد که جهان در حال حاضر در دست تغییراتی است که طی یک قرن دیده نشده بود و همین عامل افزایش بی‌ثباتی و عدم اطمینان و همچنین اثرگذاری بر امنیت ملی است. شی جینپینگ گفت: کلیت ارتش باید ایده حزب کمونیست چین برای تقویت ارتش را در عصر جدید با متمرکز کردن انرژی‌اش برای ارتقای مهارت‌ها و قابلیت‌های جنگی‌اش اجرایی کند. ارتش باید قاطعانه از حاکمیت ملی، امنیت و منافع توسعه دفاع کند. او توضیح داد که دستورالعمل‌های صادر شده از سوی رهبر چین براساس تصمیماتی است که ماه گذشته در جریان کنگره حزب کمونیست چین اتخاذ شد. این گردهمایی شاهد تغییراتی در رهبری ارشد حزب بود و شی در حرکتی بی‌سابقه برای سومین دوره پنج ساله در راس حزب و به تبع آن راس کشور چین تأیید شد. شی در طی گزارش خود به نمایندگان حزب کمونیست، بر خطر درگیری مسلحانه بر سر تایوان تاکید کرد.