هزاران تن از مردم پرو به خیابان‌های سراسر این کشور آمده و خواستار برکناری رئیس‌جمهور چپ‌گرای پرو که دولتش به خاطر فساد تحت تحقیقات قرار دارد، شدند. به گزارش رویترز، معترضان در حالی که پرچم پرو و پلاکاردهایی با شعارهای ضد دولتی در دست داشتند، به طرف ساختمان کنگره در لیما حرکت کردند. پدرو کاستیو، رئیس‌جمهوری چپ‌ گرای پرو که متهم به فساد شده، مخالفان دولتش را مرتجعین و دشمنان ملت خواند. ماموران پلیس پرو در حالی که کلاه و زره‌های پلاستیکی به تن داشتند برای متفرق کردن معترضان متوسل به شلیک اشک‌آور شدند. هنوز هیچ گزارشی درباره تعداد زخمی شدگان منتشر نشده است. کاستیو که ژوئیه سال گذشته میلادی زمام امور کشور را در دست گرفت، تاکنون از دو روند استیضاح جان سالم به در برده است. قانون‌گذاران اپوزیسیون به دنبال یک روند استیضاح جدید علیه کاستیو هستند اگرچه کنگره تاکید دارد که این روند رای کافی نمی‌آورد.