مقام‌های آلمان در باره بروز ناآرامی‌های اجتماعی و واکنش‌های افراطی در پی تورم فزاینده و بی‌سابقه و کمبود شدید انرژی در فصل زمستان، نگران هستند. به گزارش تارنمای دویچه‌وله، اعضای مجلس‌های ایالتی و فدرال آلمان، افزون بر بررسی مجموعه گسترده ای از اقدامات برای صرفه جویی در مصرف انرژی از خاموش کردن چراغ‌های خیابان‌ها تا پائین آوردن دمای ساختمان‌ها، از شهروندان درخواست کرده اند که مصرف انرژی را در خانه‌ها کاهش دهند.

منجر شدن این تلاش‌ها به یکپارچی همگانی یا قیام اعتراضی تا هنگام فرارسیدن سرمای زمستان و صادر شدن قبض‌های بهای انرژی، مشخص نخواهد شد. بوندستاگ (مجلس فدرال آلمان) از یک سو قانونی را برای حفظ آسیب پذیر‌ترین اقشار جامعه از تکانه های قیمتی تصویب کرده و از سوی دیگر سازمان ها و شرکت های ارایه دهنده خدمات عمومی مانند آب و برق تنها مجاز به دریافت بخشی از افزایش هزینه‌ها از مصرف‌کنندگان خواهند بود. وزارت کشور فدرال آلمان به دویچه وله گفته که تظاهرات اعتراض‌آمیز در ابعادی مانند اعتراض به محدودیت‌های همه‌گیری، قابل پیش‌بینی است و گسترده ان به میزان فشار هزینه‌ها و عرضه انرژی بر جامعه بستگی خواهد داشت.