مارتولو بلوچر، معاون رئیس جمهور سوئیس اظهار داشته است که اعمال محدودیت و تحریم بر عرضه گاز روسیه می‌تواند اتحادیه اروپا را نابود کند.  به گزارش اسپوتنیک، معاون حزب مردمی سوئیس در سخنانی اظهار داشت که اعمال محدودیت‌ها در عرضه گاز از روسیه می‌تواند منجر به فروپاشی اتحادیه اروپا شود. رؤسای جمهور اروپا به جای ادامه دادن به درگیری، باید مسئولیت خود را درک کنند و بدانند که به گاز روسیه وابسته هستند. اروپا باید با پوتین در مورد تامین گاز پایدار حداقل تا بهار ۲۰۲۳ و صلح توافق کند. کمبود برق و گاز ممکن است حتی قبل از زمستان به واقعیتی تلخ تبدیل شود. در بدترین حالت اتحادیه اروپا از هم خواهد پاشید. من طرفدار ساختار اتحادیه اروپا نیستم، اما این یک فاجعه خواهد بود. پیش از این، بلغارستان خواستار پذیرش طرح پرداخت گاز پیشنهادی فدراسیون روسیه شده است .