دادگاهی در اسرائیل با صدور حکمی بدوی به شهرک‌نشینان اجازه داد مناسک مذهبی خود را آزادانه در صحن‌های مسجدالاقصی اجرا کنند. به دنبال صدور این حکم تشکیلات خودگردان فلسطین، اردن و حماس این تصمیم را محکوم و اعلام کردند که این حکم بازی با آتش است. به گزارش آناتولی،‌ دادگاهی در اسرائیل در حکمی بدوی به شهرک‌نشینان اجازه اجرای مراسم مذهبی به شکل آزادانه و با صدای بلند در داخل صحن‌های مسجد الاقصی را صادر کرد. این تصمیم بر اساس درخواست تجدیدنظر وکلای سه شهرک نشین افراطی یهودی که هفته گذشته در جریان یورش به مسجد الاقصی بخاطر اجرای مناسک خود با صدای بلند بازداشت شدند، صادر شد. دادگاه مذکور ادعا کرد که آنچه این سه شهرک نشین در جریان یورش به مسجدالاقصی انجام دادند، نشان دهنده هیچ رفتاری که ممکن است منجر به بی نظمی یا بی‌ثباتی شود، نیست.