دبیر کل سازمان ملل متحد با هشدار به بحران انسانی گسترده و بی‌سابقه در افغانستان از آمریکا و بانک جهانی خواست تا اموال مسدود شده دولت افغانستان را برای نجات جان میلیون‌ها شهروند در آستانه مرگ این کشور، آزاد کنند. به گزارش رویترز، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت: به تامین مالی بین‌المللی باید اجازه داده شود تا بتواند دستمزد کارمندان بخش دولتی را بپردازد و به نهادهای افغانستان کمک کند تا کمک‌های درمانی، آموزشی و سایر خدمات مهم را ارائه دهد. حدود ۹.۵ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان همچنان در خارج از این کشور به ویژه آمریکا مسدود است و حمایت‌های بین‌المللی به دولت اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان هم از زمان روی کار آمدن مجدد طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ متوقف شده است. گوترش ادامه داد: عملکرد بانک مرکزی افغانستان باید شامل حفظ و مسیری برای آزادسازی مشروط ذخایر ارز خارجی افغانستان مشخص شود. ما باید هر چه سریعتر راهی برای تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان پیدا کنیم و از فروپاشی اقتصادی این کشور جلوگیری به عمل بیاوریم چون این مساله به فقر گسترده، گرسنگی و فقر مطلق میلیون‌ها نفر در افغانستان منجر می‌شود.