مخالفان کودتا در سودان دیروز (یکشنبه) تظاهرات میلیونی جدیدی را تحت عنوان تظاهرات شهدا و در چارچوب تحت فشار قرار دادن نظامیان حاکم در این کشور برگزار کردند. به گزارش سودان تریبون، گروه‌های مخالف سودانی و گروه‌های موسوم یه  مقاومت مردمی سودان خواستار برگزاری تظاهرات ضد کودتا شده بودند. طبق این گزارش، این تظاهرات در راستای تحت فشار قرار دادن نظامیان سودان و تحویل قدرت به غیرنظامیان برگزار می‌شود. دیروز، نهم ژانویه مصادف با سالروز اولین تظاهرات بزرگ سازماندهی شده در شهر ام درمان در سال ۲۰۱۹ بود که موفق به سرنگونی رژیم عمر البشیر شد که به مدت ۳۰ سال بر سودان حکومت کرد. همزمان با فراخوان برای تظاهرات کمیساریای ملی حقوق بشر این کشور نیز خواستار احترام به حق تظاهرات مسالمت‌آمیز شد. این کمیساریا همچنین خواستار محافظت از معترضان و مشارکت‌کنندگان در تظاهران در مقابل اشکال مختلف تجاوز و خشونت شد. در همین حال، کمیته امنیتی خارطوم نیز بر عدم استفاده از خشونت علیه معترضان صلح جو تأکید کرد. این کمیته همچنین از برگزارکنندگان تظاهرات و معترضان خواست که به مواضع حیاتی و مراکز بهداشتی و درمانی نزدیک نشوند و نیروهای امنیتی را در جریان تظاهرات و انجام وظایف ملی‌شان تحریک نکنند.