وزیرخارجه آلمان هم‌زمان در دیدار با همتای سوئدی خود جهت بررسی پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، خواستار شتاب جدیدی برای خلع سلاح هسته‌ای شد. به گزارش دویچه‌وله، آلمان و سوئد جهت یافتن راهکارهایی برای ترغیب قدرت‌های هسته‌ای جهان به سمت تعهد به خلع سلاح هسته‌ای دست‌ به دست یگدیگر داده‌اند. وزرای امور خارجه هر دو کشور در استکهلم دیدار کردند تا راه‌حلی برای پیشروی بررسی پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در ماه آینده ترسیم کنند. آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان با آن لینده، همتای سوئدی خودش مذاکره کرده و دیداری با گروه ابتکار استکهلم داشت؛ گروهی که ۱۶ کشور عضو دارد و همگی به دنبال رهایی از تسلیحات هسته‌ای هستند. بربوک حین کنفرانس مطبوعاتی با لینده گفت: هدف مشترک ما واضح است؛ دنیایی عاری از هرگونه تسلیحات اتمی. پیغام ما به کنفرانس بررسی مشخص خواهد بود؛ اینکه قدرت‌ها باید به سمت خلع سلاح هسته‌ای پیش بروند.