بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی بلتای بلاروس، آلکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور این کشور در جریان یک کنفرانس خبری در شهر مینسک پایتخت کشورش اظهار کرد، بلاروس از یک آزمون جدی بر سر وحدت ملی سربلند بیرون آمده است. لوکاشنکو، در این اظهارات تصریح کرد: ما از یک آزمون جدی بر سر وحدت ملی سربلند بیرون آمده‌ایم. ما میدانیم که همه چیز را برای گذراندن این دوره تاریخ جدید با منزلت در اختیار داریم. ما مردمی داریم که تحصیل کرده هستند، انتقادی فکر می‌کنند، متعهد به منافع یک بلاروس مستقل هستند. لوکاشنکو بیان داشت که سال ۲۰۲۱ در بلاروس به عنوان سال وحدت مردم اعلام شد زیرا بلاروسی‌ها توانستند کشورشان را در جنگ بر سر آینده و انتخاب تاریخی خودشان دست نخورده حفظ کنند. او همچنین متذکر شد که این امر بدون تقویت جامعه در مسیر تمایلش برای تضمین صلح در سرزمین بومی امکانپذیر نمیشد. لوکاشنکو خاطرنشان کرد: امروز بلاروس بر خلاف اراده‌اش در معرض توجه کل جهان قرار گرفته و این کشور یک سال دشوار را از سر گذرانده است. رئیس جمهور بلاروس تاکید کرد، مخالفان این کشور بخش عمده آنچه که اخیرا در بلاروس اتفاق افتاده را تا حد زیادی تحریف کرده‌اند.