مؤسسه کشورداری مسئولانه کویینسی گزارش داد، مقام‌های سعودی به شدت تقلا می‌کنند تا بحران فقر در این پادشاهی را با توجه به افزایش ثروت خاندان حاکم و گسترش فساد مالی بپوشانند. به گزارش پایگاه سعودی لیکز، موسسه آمریکایی کویینسی گزارش داد که فقر با نرخ بسیار بالایی در میان شهروندان سعودی در حال تشدید است، اما این مساله حقیقتی است که پشت ثروت خاندان حاکم پنهان می‌شود. بانک جهانی گزارش داد که عربستان با مشکل فقر قریب‌الوقوع و همچین درآمد نابرابر مواجه است. این پادشاهی یکی از بدترین کشورها در خصوص رسیدگی به بحران فقر است. موسسه کویینسی توضیح داد، با توجه به اینکه سیستم بازنشستگی سعودی در آستانه اتمام منابع خود است، ریاض در حال حاضر ایده افزایش سن بازنشستگی و افزایش مشارکت‌ها را بررسی می‌کند. در این گزارش به اظهارات عبدالله العوده، از فعالان اپوزیسیون و مدیر تحقیقات در دموکراسی اکنون برای جهان عرب اشاره شد و او بر تغییر خطرناکی در رویکرد دولتی تاکید کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی قاطعانه اجرا می‌کند. العوده گفت: آنچه من اکنون می‌بینم فریب و تحریک تمام مولفه‌هایی است که ثبات عربستان را برای طولانی مدت تضمین می‌کند اما کدام آمار این ادعا را تایید می‌کند؟