منابع خبری تونس از لغو مصونیت نمایندگان پارلمان کشورشان توسط رئیس جمهوری این کشور به مدت یک ماه خبر دادند. در همین حال، رئیس پارلمان و جنبش النهضه نیز خواستار گفت‌وگوی ملی در تونس شد. به گزارش روسیاالیوم، قیس سعید، رئیس‌جمهوری تونس با صدور حکمی صلاحیت‌های پارلمان را به حالت تعلیق درآورد و مصونیت اعضای آن را برای یک ماه لغو کرد. طبق این حکم دوره تعلیق صلاحیت‌های پارلمان و لغو مصونیت اعضای آن ممکن است تمدید بشود. قیس سعید در سخنانی در این باره اظهار کرد: همه تونسی‌ها از حفظ حقوق و آزادی‌ها اطمینان داشته باشند و بدانند تمایل و رغبت من در این زمینه از همه بیشتر است. وی گفت: دولت تونس عروسک خیمه شب بازی دست لابی گران و مفسدان نیست. تونس فراتر از منافع همه است و هیچ فرصتی برای بازی با منافع کشور یا تجزیه و فروپاشی آن از داخل وجود ندارد. رئیس‌جمهور تونس همچنین تاکید کرد: من به شدت به اجرای قانون و حفظ حقوق و آزادی‌ها تمایل دارم. در همین حال راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس و رئیس جنبش النهضه نیز در واکنش به تعلیق صلاحیت پارلمان و سلب مصونیت اعضای آن اظهار تاسف و شرم کرد.