اتحادیه اروپا متعهد شد که از تمام ابزارهای ممکن برای بهبود وضعیت حقوق بشر در بحرین استفاده کرد. به گزارش القدس العربی، نماینده اتحادیه اروپا در نامه‌ای برای مرکز اروپایی آزادی‌ها و حقوق بشر اعلام کرد که دیدارهایی میان مسئولان این اتحادیه و مقامات بحرینی برگزار شده است که از جمله آن دیدار نماینده اتحادیه اروپا و وزیر خارجه بحرین در بروکسل و نماینده اتحادیه اروپا در حقوق بشر است و در جریان این دیدارها درباره حقوق بشر در بحرین گفتگو شد. اتحادیه اروپا پیش بینی کرد که پرونده حقوق بشر در بحرین تحت رهبری سلمان بن حمد، نخست وزیر جدید این کشور بهبود یابد. بن حمد متعهد شده که اصلاحاتی را در این راستا انجام دهد و جامعه‌ای را به وجود آورد که ستون میانه روی و مذاکره میان ادیان و تسامح در منطقه را به تمام کشورها مخابره کند.