دیده‌بان حقوق بشر نسبت به طرح تشکیل نیروی امنیتی مشترک از ارتش، پلیس، سرویس اطلاعات و نیروهای واکنش سریع در سودان که مأموریت آن «تضمین حاکمیت قانون» و «مبارزه با تهدیدات امنیتی» در نواحی مختلف است، هشدار داد. به گزارش الحره، دیده‌بان حقوق بشر ضمن هشدار نسبت به طرح تشکیل نیروی امنیتی مشترک از ارتش، پلیس، سرویس اطلاعات و نیروهای واکنش سریع، آن را مملو از «مشکلات» خواند چرا که برخی از گروه‌های آن «سوابق بد حقوقی» دارند.

شورای حاکمیتی انتقالی سودان هفته گذشته تصمیمی مبنی بر تشکیل نیروی مشترک از ارتش، پلیس، سرویس اطلاعات و واکنش سریع برای فیصله بخشیدن به هرج و مرج‌های امنیتی در پایتخت و ایالت‌های سودان به ویژه کردفان اتخاذ کرد. این تصمیم همچنین شامل تعیین مأموریت‌ها و اختیارات این نیروهای مشترک و همچنین بین این نیروها و طرف‌های شرکت کننده در آن است و نیروهای مشترک مستقر در پایتخت و ایالت‌ها به موجب این تصمیم فوراً فعالیت خود را آغاز می‌کنند و گزارش‌های فعالیت‌های آنها به کمیسیون ملی ارسال می‌شود. این تصمیم که در بحبوحه تنش‌های فزاینده در اکثر نقاط این کشور و بحران اقتصادی حاد اتخاذ شد، باعث نگرانی فعالان حقوقی سودان شد.