سفیر اتحادیه اروپا در لیبی شروع به کار رسمی این سفارتخانه در طرابلس را به رئیس شورای ریاستی این کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سفارت اتحادیه اروپا در لیبی به دلیل جنگ در این کشور، از چند سال پیش بسته شده بود. محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی لیبی پنجشنبه با سفیر اتحادیه اروپا در این کشور دیدار کرد و او المنفی را در جریان بازگشایی سفارتخانه قرار داد. در این دیدار مسائل مهم مشترک از جمله مساله مهاجرت غیرقانونی بررسی شد. المنفی در این دیدار تاکید کرد، همکاری در حمایت از تامین امنیت مرزهای جنوبی لیبی و حمایت از پروژه‌های توسعه در مناطق جنوبی برای مبارزه با مهاجرت غیر قانونی مهم است. پس از حل بحران سیاسی لیبی و پایان یافتن دودستگی‌ها در این کشور، بسیاری از کشورها دنبال بازگشایی سفارت خود در لیبی هستند.