الجزایر برای برگزاری انتخابات پارلمانی اماده می‌شود که قرار است طی روزهای آتی برگزار شود. به گزارش روزنامه النهار الجزایر، محمد شرفی، رئیس نهاد مستقل انتخابات الجزایر اعلام کرد که تمامی شکایت‌ها در زمان خود به دست شورای دولت رسید و در زمان مناسب درخصوص آنها تصمیم گیری شد. شرفی گفت: تمامی فهرست‌ها برای آغاز کمپین انتخاباتی در روز ۲۰ مه جاری آماده است. نهاد مستقل انتخابات تمامی امکانات لازم را برای قانون گذاری‌های آتی به کار خواهد گرفت. رئیس نهاد مستقل انتخابات الجزایر خاطرنشان کرد که هر رقیبی از زمان کمپین انتخابات تا پایان رای گیری، امور متمایزکننده خود را خواهد داشت. وی تاکید کرد که این نهاد به گوش دادن به مشغله‌های همگان پایبند است. محمد شرفی عنوان داشت: انتخاب نمایندگان ملت، یک مسئولیتی بر عهده نهاد مستقل انتخابات است و لازم است که تمامی جزئیات برگزاری این انتخابات تحت کنترل باشد.