دو قانونگذار ارشد ایالت میشیگان بعد از نشستی با دونالد ترامپ گفتند، شاهد چیزی که نتیجه انتخابات را در ایالت آنها تغییر دهد نبوده‌اند و متعهد شدند به اینکه همزمان با فشارهای رئیس جمهور و همپیمانانش برای برگرداندن نتیجه انتخابات، پروسه عادی را دنبال کنند. به گزارش پایگاه هیل، مایک شرلی، رهبر اقلیت سنای آمریکا و لی چتفیلد، رئیس مجلس ایالتی میشیگان که هر دو جمهوریخواه هستند در بیانیه‌ای گفتند: ما هنوز از هیچ اطلاعاتی که نتیجه انتخابات را در میشیگان تغییر دهد مطلع نشده‌ایم و به عنوان رهبران قانونگذار همانطور که در سراسر این انتخابات گفته‌ایم از قوانین و فرآیند عادی مربوط به الکترال کالج  میشیگان پیروی خواهیم کرد. آنها تصریح کردند: فرآیند تایید در میشیگان باید یک فرآیند سنجیده و عاری از تهدید و ارعاب باشد. ادعاهای مربوط به وقوع رفتارهای متقلبانه باید جدی گرفته شوند، به طور جامع مورد تحقیق قرار بگیرند و در صورت اثبات شدن در چارچوبهای کامل قانون مورد پیگرد قرار بگیرند و کاندیداهایی که حائز اکثر آرا شوند پیروز انتخابات و آرای الکترال میشیگان می‌شوند. اینها حقایقی ساده هستند که باید موجب اعتماد به انتخابات ما شوند. شرکلی و چتفیلد گفتند، دو کمیته نظارتی در حال بررسی پروسه انتخاباتی میشیگان هستند تا از پاسخگویی و شفافیت اطمینان حاصل کنند. این دو قانونگذار میشیگان گفتند همکارانشان به آنها پیوسته‌اند و اظهار کردند که نامه‌ای به ترامپ داده و در آن حمایتشان از کمکهای کنگره به ایالت در ضمن همه گیری کروناویروس را ابراز کرده‌اند.