بر اساس گزارش‌های واصله، رئیس جمهوری آمریکا به پنتاگون و مشاوران ارشد امنیت ملی خود دستور داده تا پیش‌نویس طرح‌هایی را برای خروج کامل نیروهای این کشور از سومالی ارائه کنند. آمریکا بین ۶۵۰ تا ۸۰۰ سرباز در این کشور آفریقایی دارد. شبکه تلویزیونی بلومبرگ از قول منابع آگاه گزارش کرد، پنتاگون بررسی پیش نویس طرح‌هایی را برای خارج کردن تمامی نیروهای آمریکایی از سومالی آغاز کرده است. پس از یک مداخله فاجعه آمیز در جنگ داخلی سومالی به سال ۱۹۹۲، آمریکا ۲۵ هزار سرباز خود را از این کشور خارج کرد. در حالیکه تعداد کمی از نیروهای ویژه و مشاوران مقابله با تروریسم در این کشور آفریقایی باقی ماندند، فرماندهی آمریکا در آفریقا علیه الشباب در ۲۰۰۷ نبرد هوایی به راه انداخت. ترامپ در مارس ۲۰۱۷ اعلام کرد که سومالی منطقه خصم فعال است و بیش از ۶۰۰ نیروی آمریکایی در منطقه مستقر کرد.