رئیس تیم سازش ملی فراگیر و از رهبران ارشد انصارالله یمن با تاکید بر اینکه سازمان ملل جنگ روانی را علیه مردم تحت محاصره یمن به راه انداخته است، از این سازمان خواست نقش سازنده‌ای در حمایت از طرح آشتی ملی یمن ایفا کند. به گزارش سایت خبری شبکه المیادین، یوسف الفیشی، رئیس تیم آشتی ملی یمن در بیانیه‌ای اظهار کرد: سازمان ملل از بیش از پنج سال قبل، جنگی روانی را علیه مردم تحت محاصره یمن که جنگی علیه آنها آغاز شده، به راه انداخته است. الفیشی در بیانیه‌ای اعلام کرد: سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ای وارد جنگ روانی و نه انسانی شده و وضعیت داخلی مردم یمن را در تمامی زمینه‌ها و به دقت رصد می‌کند. الفیشی افزود: سازمان ملل به جای اینکه محاصره و جنگ علیه یمن را متوقف کند، تنها به هشدار دادن درباره فروپاشی ساختار بهداشتی یمن بسنده کرده است. الفیشی تاکید کرد: حمایت از تلاش‌ها برای آشتی ملی، مسئولیتی است که باید در زمره ماموریت‌ها و فعالیت‌های سازمان‌ملل قرار گرفته و در ممانعت از بروز درگیری‌ها نقش بسزایی ایفا کند.