سازمان‌ملل نسبت به کشف هشت گور جمعی در جنوب شرق لیبی ابراز نگرانی کرد و از مقامات این کشور خواست تحقیقاتی را در این باره انجام دهند. به گزارش روزنامه رأی الیوم، هیأت سازمان ‌ملل در لیبی اعلام کرد با نگرانی شدید تمام گزارش‌های هولناک درباره کشف هشت گور جمعی در اطراف طرابلس را دنبال می‌کند. بیشتر این گورها در شهر ترهونه در جنوب شرق لیبی هستند. این هیأت در بیانیه‌ای اعلام کرد: مقامات لیبیایی باید براساس قوانین بین‌المللی تحقیقات سریع و شفافی را درباره قتل‌های فراقانونی انجام دهند. دولت وفاق ملی لیبی نیروهای خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی را عامل این گورهای دسته جمعی دانست. از سوی دیگر محمدعلی عبدالله، مشاور سیاسی نخست‌وزیر لیبی در امور آمریکا گفت: حل سیاسی بحران در لیبی بدون کمک تمام همسایگانش از جمله مصر که بر یک طرف بازنده حساب باز کرده، ممکن نیست. وی گفت: طرح مصر صرفا یک نمایش است. قاهره قبل از میانجیگری در حل بحران،‌ باید تدابیر جدی را برای اعتمادسازی با طرابلس اتخاذ کند. محمدعلی عبدالله تأکید کرد که محمد حمدان دقلو حمیدتی، معاون اول رئیس شورای حاکمیتی در سودان مسئول اعزام مزدوران سودانی به لیبی است.