وزیر خارجه آلمان با اشاره به زیان‌بار بودن تشدید اختلافات بین آمریکا و چین توصیه کرد که اتحادیه اروپا بین این دو کشور میانجیگری کند. در حالی که پیش تر نیز سایه تنشی سنگین بر مناسبات چین و آمریکا سنگینی می‌کرد، طی ماه‌های اخیر اختلافات دو کشور بر سر همه گیری کرونا تشدید شده و به مرحله‌ای رسیده که حتی پکن به واشنگتن هشدار داده جنگ سردی تازه به راه نیاندازد. با توجه به بالا گرفتن تنش، «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان خواهان ایفای نقش میانجی‌گرانه اروپا برای رفع اختلافات دو طرف شده است. هایکو ماس روز گذشته (دوشنبه) در گفت‌وگویی با نشریات گروه رسانه‌ای فونکه تصریح کرد: این به نفع و مصلحت اروپا نیست که اختلافات میان چین و آمریکا به مشاجره‌ای حل‌نشدنی تبدیل شود. وی افزود: جهان نباید به دو بخشی تجزیه شود که یکی تحت مصالح آمریکاست و دیگری تحت مصالح چین. به باور ماس، این اروپاست که باید در راه مبارزه برای حفظ چندجانبه‌گرایی گام بردارد. وزیر خارجه آلمان در این راستا به نقش آلمان اشاره کرده که ریاست ادواری شورای اتحادیه اروپا را از اول ژوئیه (۱۲ خرداد سال جاری) برعهده خواهد داشت.