پارلمان اردن با اکثریت آرا روز گذشته (یکشنبه) به پیش‌نویس قانون منع واردات گاز از اسرائیل که از سوی کمیته حقوقی پارلمانی ارائه شده بود، رای داد. به گزارش روسیا الیوم، پارلمان اردن با اکثریت آراء پیشنهاد کمیته حقوقی درباره پیش‌نویس قانون منع واردات گاز از اراضی اشغالی را تصویب کرده و این پیش‌نویس را در قالب طرحی فوریتی به دولت ارجاع داد. کمیته حقوقی یادداشتی را که ۵۷ نماینده آن را امضا کرده‌اند و شامل پیشنهاد منع خرید گاز از اسرائیل است به پارلمان داده بود. در این یادداشت آمده است: تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای رسمی و شرکت‌های وابسته به آن باید از واردات گاز از اراضی اشغالی خودداری کنند و پیش‌نویس این قانون باید به دولت ارجاع داده شود تا آن را به صورت قانون مطابق با اصول و قواعد قانونی و احکام قانونی تدوین کند و به پارلمان ارجاع دهد.