نمایندگان مجلس عوام انگلیس روز پنجشنبه پس از ساعت‌ها بحث و بررسی، طرح مورد نظر دولت بوریس جانسون درباره نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را با اکثریت آرا تصویب کردند. به گزارش گاردین، در جریان این رای‌گیری  ۳۳۰  تن از نمایندگان مجلس در مقابل  ۲۳۱ تن دیگر به توافقی که سه ماه پیش به تائید سران ۲۷ کشور اروپایی رسید رای مثبت داده و به این ترتیب گام مهم دیگری در راستای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برداشته شد. نمایندگان مجلس عوام آذرماه گذشته پس از سال‌ها بن‌بست و کشمکش بر سر برگزیت، به کلیات طرح پیشنهادی دولت جانسون رای مثبت داده و مقرر کردند که پس از تعطیلات کریسمس و سال نو و بررسی جزیئات توافق بدست‌ آمده، آنرا به قانون تبدیل کنند. با رای موافق نمایندگان، طرح جانسون برای بررسی‌های بیشتر به مجلس اعیان که حزب محافظه‌کار در آنجا اکثریت کرسی‌ها را در اختیار ندارد، ارجاع خواهد شد. اگر مجلس اعیان، با نظر مجلس عوام مخالفت کند، طرح جانسون مرجوع خواهد شد. اما اگر پیش‌بینی‌ها درست باشد، توافق یادشده با عبور از سد پارلمان، برای کسب تائید نهایی به ملکه انگلیس ارجاع و سپس به قانون تبدیل خواهد شد.