مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای بار دیگر خواستار عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی از بلندی های جولان اشغالی (متعلق به سوریه) شد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ۹۱ عضو مجمع عمومی سازمان ملل بامداد چهارشنبه به این قطعنامه رای مثبت دادند و در مقابل ۶۵ کشور دیگر رای ممتنع و ۹ عضو هم با آن مخالفت کردند. این تصمیم مجمع عمومی از رژیم صهیونیستی می‌خواهد تا بر اساس قطعنامه شورای امنیت از تمامی بخش‌های جولان خارج شود. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین تاکید کرد که رژیم صهیونیستی تاکنون به قطعنامه شماره ۴۹۷ شورای امنیت مبنی بر غیرقانونی و بی‌اساس بودن الحاق خاک جولان به اراضی اشغالی عمل نکرده است. رژیم صهیونیستی بلندی‌های جولان را در جریان جنگ شش روزه با اعراب در سال ۱۹۶۷ اشغال کرد؛ «کنیست» (پارلمان رژیم صهیونیستی) در سال ۱۹۸۱ میلادی جولان را بخشی از «اسرائیل» اعلام کرد.