ویدئویی به شبکه‌های اجتماعی درز کرد که نشان می‌دهد نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را از پشت سر و در حالی‌که وی دستان خود را بالا گرفته و با فاصله زیاد در حال دور شدن است، هدف قرار می‌دهند.

نظامیان رژیم صهیونیستی ابتدا به این جوان فلسطینی که کارت تردد مخصوص فلسطینی‌ها را نشان می‌دهد، می‌گویند که حق عبور ندارد. این جوان آنطور که نظامیان گفتند عمل کرده و در حالی‌که دستانش را بالا گرفته، دور می‌شود. با این وجود، صهیونیست‌ها به سمت این جوان تیراندازی می‌کنند و او در حالیکه از درد فریاد می‌کشد، نقش بر زمین می‌شود.

پایگاه تایمز اسرائیل نوشته است که به نظر می‌رسد این اقدام در تونلی در مرکز کرانه باختری رخ داده و نظامیانی هم که به سوی این جوان فلسطینی شلیک کردند، از اعضای پلیس مرزی این رژیم هستند.

پلیس مرزی رژیم صهیونیستی در واکنش به انتشار این ویدئو بیانیه‌ای صادر و عنوان کرده است که این حادثه مربوط به یکسالو نیم پیش است. در این بیانیه ادعا شده است که فردی که این تیراندازی را انجام داده و دیگر نظامیان حاضر در این ویدئو، بهعنوان تنبیه به واحدهای دیگر ارتش منتقل شدند.