افشاگر معروف عربستان با تشکیک در روایت دولت سعودی از چگونگی قتل محافظ شاه سعودی، گفت او در زمان قتل در کاخ حضور داشت. مجتهد افشاگر معروف عربستانی روز یکشنبه در صفحه توئیتر خود نوشت که بر خلاف ادعای مقامات سعودی عبدالعزیز الفغم در منزل دوستش به قتل نرسیده است و در زمان قتل در کاخ حضور داشت.

او در ادامه نوشت که عبدالعزیز الفغم از اعضای قدیمی گارد حفاظتی بود و از این رو به کل خاندان آل سعود وفاداری داشت و در نظر بن سلمان بر روی وفاداری او به شخص خاصی نمی‌شد حساب باز کرد و محمد بن سلمان نیز بارها گفته بود که قصد دارد او را کنار بگذارد. مجتهد نوشت که جزئیات بیشتری از این حادثه را بر ملا خواهد کرد.

سخنان مجتهد در حالی است که پلیس عربستان سعودی مدعی شده است که عبدالعزیز الفغم به دست دوست خود و در یک نزاع شخصی در استان جده کشته شده است. پلیس همچنین گفته است که فرد ضارب به دست نیروهای امنیتی به قتل رسیده است.

در همین حال محمد المسعری معارض سعودی مقیم لندن پنج ماه پیش از احتمال ترور الفغم به دست محمد بن سلمان ولی‌عهد سعودی هشدار داده بود.