رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه ما دنبال عدالت هستیم، گفت: مردم آمریکا به برقراری توازن در رابطه با چین پایبندند. امیدواریم به توافق مفید برای دو کشور برسیم من تحمل توافق بد برای مردم آمریکا را نخواهم داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با حضور در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد: این افتخار را دارم به عنوان رئیس‌جمهور منتخب کشوری صحبت کنم که به آزادی و استقلال و حاکمیت ملی اهمیت می‌‌هد. آمریکا با هزینه ۲ و نیم هزار میلیارد دلار برای ارتش دومین کشور در این حوزه است امیدوارم این کشور مجبور نشود از نیروی نظامی خود استفاده کند.

ترامپ در ادامه مدعی شد: یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیتی نسبت به کشورهای طرفدار صلح، ایران است. کارنامه این رژیم پر از منع و تخریب است. نه تنها ایران حامی اول تروریسم است بلکه رهبران ایران در تنور جنگ سوریه و یمن می‌دمند. ایران صرف ثروت این کشور برای رسیدن به سلاح‌های هسته‌ای است. اجازه این کار را نمی‌دهیم!

ترامپ در ادامه اظهارات بی‌اساس خود مدعی شد باید جلوی رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای را بگیریم. برای همین از توافق بد هسته‌ای خارج شدیم. تاریخ انقضای این توافق به زودی به پایان می‌‌رسد. این توافق اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران را نمی‌داد. بعد از خروج از برجام، تحریم‌های بسیاری را بر روی ایران اعمال کردیم. ایران دست به کارزاری خشن زده است.

وی گفت: در پاسخ به حمله اخیر به تاسیسات عربستان بالاترین تحریم‌ها را علیه بانک مرکزی ایران اعمال کردیم. تمام کشورها وظیفه دارند در واکنش به این حمله اقدام کنند. هیچ کشوری نباید به عطش ایران کمک کند. تا زمانی که ایران به رفتار خود ادامه دهد تحریم‌ها ادامه می‌یابد و بیشتر هم می‌شود.

رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه سخنان بی‌اساس خود گفت: یک طبقه حاکم مردم را کنار می‌گذارد و راه خودش را می‌رود. حکومت ایران شعارهای سنتی مرگ بر آمریکا را تکرار می‌کند. به احساسات ضدیهودی دامن می‌زند. سال گذشته رهبران این کشور گفتند اسرائیل غده‌ای سرطانی است که باید از میان برود. آن‌ها گفتند که این اتفاق خواهد افتاد. آمریکا هرگز این احساسات ضدیهودی را تحمل نخواهد کرد. خوشبختانه در خاورمیانه دارند متوجه می‌شوند که کشورهای منطقه یک منفعت مشترک برای مبارزه با افراط‌گرایی دارند. برای همین لازم است که اسرائیل با همسایگانش به رابطه‌ای کامل براساس شکیبایی مذهبی برسد. بر این اساس است که می‌توان جلو رفت.

وی در ادامه مدعی شد: یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیتی نسبت به کشورهای طرفدار صلح، ایران است. کارنامه این رژیم پر از منع و تخریب است. نه تنها ایران حامی اول تروریسم است بلکه رهبران ایران در تنور جنگ سوریه و یمن می‌دمند. ایران صرف ثروت این کشور برای رسیدن به سلاح‌های هسته‌ای است. اجازه این کار را نمی‌دهیم!

ترامپ در ادامه اظهارات بی‌اساس خود مدعی شد باید جلوی رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای را بگیریم. برای همین از توافق بد هسته‌ای خارج شدیم. تاریخ انقضای این توافق به زودی به پایان می‌‌رسد. این توافق اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌ای ایران را نمی‌داد. بعد از خروج از برجام، تحریم‌های بسیاری را بر روی ایران اعمال کردیم. ایران دست به کارزاری خشن زده است.

وی گفت: در پاسخ به حمله اخیر به تاسیسات عربستان بالاترین تحریم‌ها را علیه بانک مرکزی ایران اعمال کردیم. تمام کشورها وظیفه دارند در واکنش به این حمله اقدام کنند. هیچ کشوری نباید به عطش ایران کمک کند. تا زمانی که ایران به رفتار خود ادامه دهد تحریم‌ها ادامه می‌یابد و بیشتر هم می‌شود.

رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه سخنان بی‌اساس خود گفت: یک طبقه حاکم مردم را کنار می‌گذارد و راه خودش را می‌رود. حکومت ایران شعارهای سنتی مرگ بر آمریکا را تکرار می‌کند. به احساسات ضدیهودی دامن می‌زند. سال گذشته رهبران این کشور گفتند اسرائیل غده‌ای سرطانی است که باید از میان برود. آن‌ها گفتند که این اتفاق خواهد افتاد. آمریکا هرگز این احساسات ضدیهودی را تحمل نخواهد کرد. 

خوشبختانه در خاورمیانه دارند متوجه می‌شوند که کشورهای منطقه یک منفعت مشترک برای مبارزه با افراط‌گرایی دارند. برای همین لازم است که اسرائیل با همسایگانش به رابطه‌ای کامل براساس شکیبایی مذهبی برسد. بر این اساس است که می‌توان جلو رفت.

وی ادامه داد: مردم ایران باید دولتی داشته باشند که به دنبال ریشه‌کن کردن فساد باشد. وقت آن رسیده که رهبران ایران پا پیش بگذارند و از تهدید کردن دنیا دست بردارند. وقت آن رسیده که رهبران ایران به مردم ایران بها دهند. آمریکا آماده دوستی با تمام کشورهایی است که با حسن نیت به دنبال روابط متقابل است.

ترامپ تاکید کرد: بسیاری از دوستان امروزی آمریکا پیش‌تر دشمنانش بودند. ما دنبال شریک هستیم نه رقیب. آمریکا می‌داند که همه می‌توانند جنگ را آغاز کنند اما افراد شجاع صلح را انتخاب می‌کنند. برای همین دست به دیپلماسی بسیار موثری در کره شمالی زدیم.  به کیم جونگ‌اون گفتم که به چه چیزی می‌‌خواهیم برسیم. کره شمالی نیز مانند ایران پتانسیل‌های بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه کره شمالی باید تسلیحات هسته‌ای را کنار بگذارد، گفت: هدف آمریکا صلح و آرامش است. هدف آمریکا وارد شدن به جنگ‌های تمام‌نشدنی نیست. جنگ‌هایی که پایانی ندارند. دولت من در حال پیگیری آرزویی برای آینده‌ای بهتر در افغانستان است. متاسفانه طالبان تصمیم گرفت حمله‌های وحشیانه خود را ادامه دهد. 

ترامپ ادامه داد: ما همچنان با شرکای خود کار خواهیم کرد تا تروریسم را ریشه‌کن کنیم. ما در کنار شرکای خود برای بهره‌برداری از منافع‌مان ایستاده‌ایم. یکی از چالش‌های اصلی ما مهاجرت غیرقانونی است. مهاجرت غیرقانونی فرصت‌های شغلی را از بین می‌برد و خطرناک است. کشورهایی که به کشورهای دیگر مهاجر می‌فرستند منافع خود را به هدر می‌دهند و سرمایه انسانی خود را از دست می‌دهند.