نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد، اکثر آلمانی‌ها نگران آینده دموکراسی در کشورشان هستند. به نقل از خبرگزاری آناتولی، براساس نظرسنجی موسسه یوگاو مشخص شد علت نگرانی بین اکثریت آلمانی‌ها افزایش حضور دولت‌های راست افراطی و احزاب سیاسی پوپولیست است. در این نظرسنجی همچنین مشخص شد، ۵۳ درصد از آلمانی‌ها بر این باورند دموکراسی در کشورشان در معرض خطر است که علت اصلی آن تهدید ناشی از افراط گرایی راست افراطی و پوپولیست‌های جناح راستی است. همچنین ۴۷ درصد هم افزایش فعالیت‌های راست‌های افراطی را تهدید اصلی برای دموکراسی دانسته و ۲۷ درصد هم گفتند که نگران افزایش حمایت‌ها از حزب پوپولیست جناح راستی هستند. حزب پوپولیست جناح راستی آلترناتیو برای آلمان اوایل ماه جاری میلادی (اواسط شهریور ماه) توانست نتایج مناسبی در انتخابات محلی به دست بیاورد و به دومین حزب بزرگ در ایالت‌های زاکسن و براندنبورگ تبدیل شود. در میان حامیان حزب مذکور، ۵۴ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفتند که نگران آینده دموکراسی در نتیجه مهاجرت‌ها هستند و ۳۳ درصد هم گفتند چپ‌های افراطی بزرگترین تهدید برای دموکراسی هستند. این نظرسنجی از ۲۰۲۰ بزرگسال آلمانی و در بازه زمانی ۲۲ اوت (31 مرداد ماه) تا اول سپتامبر (اواسط شهریور ماه) سال جاری میلادی انجام شده است.