معترضان الجزایر برای بیست و پنجمین هفته متوالی تظاهراتی به منظور برقراری دمکراسی در این کشور برگزار کرده و خواستار شکل‌گیری قیام مردمی سراسری در الجزایر شدند و شعار قیام مردمی در راه است، سر دادند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان شعارهایی علیه گفتمان مدنظر مقامات الجزایری سر دادند. این در حالی است که رئیس ستاد ارتش الجزایر ادعا کرد که خواسته‌های اعتراض‌کنندگان تحقق‌یافته است.

مردم در میان تدابیر شدید امنیتی پس اقامه نماز جمعه در خیابان دیدوش مراد المؤدی به سمت میدان مرکزی البرید در الجزیره پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. این تظاهرات در ادامه درخواست مردمی برای دور کردن سران نظام سابق از اداره مرحله انتقالی کشور برگزار شده است.

مردم الجزایر به حضور بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین بار متوالی معترض بودند. اتفاقی که سرانجام بوتفلیقه را مجبور کرد تا پس از ۲۰ سال با قدرت خداحافظی کند.

پس از کناره گیری بوتفلیقه، عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان این کشور طبق ماده ۱۰۲ قانون اساسی به‌صورت موقت پست ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، اما استعفای بوتفلیقه و انتصاب بن‌صالح، از شدت نارضایتی‌ها کم نکرد و مردم الجزایر همچنان خواستار برکناری تمام مقام‌های دولت پیشین هستند.