به‌دنبال اقدام‌های سختگیرانه در پی‌انسداد راه‌های مهاجرت غیرقانونی از طریق دریای مدیترانه و لیبی، جزیره مایوت (Mayotte) فرانسه، در سال‌های اخیر به دروازه‌ای مطمئن برای مهاجران آفریقایی برای ورود به اروپا تبدیل شده است.

8 سال از زمان الحاق قطعی این جزیره به فرانسه می‌گذرد؛ در ۲۹ مارس ۲۰۰۹ (نهم فروردین 1388) جزیره مایوت با ۹۵.۲ درصد آرا خواستار الحاق قطعی خود به فرانسه شد و در سال ۲۰۱۱ این امر به وقوع پیوست. خودکشی یک تبعه کنگویی مقابل دفتر محافظت از پناهجویان در فرانسه، بار دیگر مسئله مهاجران آفریقایی در جزیره مایوت را در رسانه‌های فرانسه برجسته کرده است؛ دنی ۲۳ ساله کنگویی پس از شنیدن رد درخواست پناهندگی اش به مایوت خود را حلق آویز کرد.

روزنانه لیبراسیون فرانسه در گزارشی با عنوان دروازه پنهان ورود مهاجران به اروپا نوشت: برای جلوگیری از گذرگاه‌های وحشتناک لیبی و مدیترانه، مهاجران آفریقایی به طور فزاینده‌ای به سمت سواحل یکصد و یکمین بخش فرانسه (جزیره مایوت) هجوم آوردند.

لیبراسیون نوشت: در نتیجه این فاجعه، بسیاری از اتباع آفریقایی در شهر مامودزو تظاهرات کردند تا ضمن ابراز غم و اندوه خود از این اتفاق، شرایط سخت زندگی خود را اعلام کنند.