قطب فولاد خاورمیانه را دستمایه شایعات نکنیم 

مرتضی بلوکی

شرکت فولاد مبارکه به عنوان تبلوری عالی از اقتصاد مقاومتی، نباید دستمایه تفرقه افکنی و شایعه‌پراکنی عده‌ای سودجو قرار بگیرد.

فولاد مبارکه اصفهان به عنوان قطب فولاد خاورمیانه در تقویت توانمندی کشور و اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد. چه بسا این امر به مذاق دشمنان نظام خوش نیاید و درصدد تفرقه افکنی و ایجاد نگرنی‌ها و اضمحلال آن برآیند. به نحوی که در روزهای اخیر با انتشار اخبارهای پی در پی مبنی بر موفقیت این شرکت فولادی، دشمنان بیکار ننشستند و با انتشار خبر کذب برکناری مدیر توانمند این مجتمع فولادی را نقل ماحفل جامعه صنعتی کرده اند. شنیده ها حاکی از آن است که این نگرانی ها که فضای روانی کارگران را در این غول صنعتی استرس زا کرده، منجر به راه اندازی کمپین حمایتی از این مدیرعامل در فضای مجازی شد تا دغدغه تولید فدای شایع پراکنی نشود. شایعه‌سازی، جامعه امروز را به شدت تهدید می‌کند، از این رو آگاهی بخشی به عموم مردم وظیفه همه بوده و هر فرد به هر میزان که اثرگذار است باید نسبت به افزایش سطح آگاهی‌‌ های مردم و آشنایی آنها با شگردهای دشمنان و مقابله با آنها تلاش کند و نگذارند مردم تحت تاثیر شایعات قرار بگیرند؛ چون در شایعات معمولا حقوق اجتماعی عده‌ای پایمال ‌شده و به حیثیت افراد بی گناهی خدشه وارد می‌شود.

 مردم بدانند که با شایعه هر کاری می‌توان انجام داد، بنابراین مراقب توطئه‌های دشمن در این زمینه باشند. چراکه در شرایط بحرانی، شایعه سریع‌تر منتشر و اثر نامطلوب خود را بر جامعه می‌گذارد. حال شرکت فولاد مبارکه به عنوان تبلوری عالی از اقتصاد مقاومتی، نباید دستمایه تفرقه‌افکنی و شایعه‌پراکنی عده‌ای سودجو قرار بگیرد؛ زیرا اقتصاد امروز کشور نیازمند صنعت سازنده و مدیران لایق همچون حمیدرضا عظیمیان است تا بتوانند با پیشبرد اهداف صنعت، اقتصاد  کشور را به سمت پیشرفت سوق دهند. در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است، دست‌اندازی در تولید به نفع هیچ فردی حتی شایعه‌پراکنان نخواهد بود. پس نگذاریم با اخبار کذب زندگی کارگران زحمتکش به بازی گرفته شود.