کارگروه تسریع رسیدگی به درخواست‌های بومیان کیش در حوزه امور شهری و شهرسازی در شرکت عمران، آب و خدمات تشکیل می‌شود.

به گزارش نجوا خبر، عبدالنبی شرفی، سرپرست این شرکت در دیدار با شیخ یعقوب شمس امام جمعه اهل تسنن با اشاره به اهتمام جدی شرکت برای ارتقای سطح ارائه خدمات به بومیان جزیره کیش از تمایل این شرکت برای تشکیل کارگروهی با هدف تسریع در روند حل مشکلات آن‌ها در حوزه امور شهری و شهرسازی خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه با حضور نمایندگان بومیان جزیره و مسئولان شرکت عمران، آب و خدمات، کاهش مراجعات مردمی به شرکت و سرعت بخشیدن به درخواست‌های آنان و در نهایت افزایش رضایتمندی ساکنان و بومیان جزیره کیش است.

شرفی با اشاره به تلاش مدیران پیشین برای توسعه و پیشرفت خدمات شهری در کیش و با تاکید بر اینکه شرکت عمران، آب و خدمات خود را ملزم می‌داند در جهت رفاه بیشتر مردم و بهبود کیفیت خدمات تلاش کند افزود: بومیان عزیز منطقه سفین اطمینان داشته باشند که اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی در این منطقه با جدیت و تلاشی مضاعف پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه تعامل دو سویه بین بومیان و شرکت عمران، آب و خدمات ضامن موفقیت طرح‌های عمران شهری در منطقه سفین و حفظ زیبایی‌های بصری این بخش از جزیره زیبای کیش است از اجرای چندین طرح در زمینه اجرای آسفالت معابر، فضای سبز و فضاسازی مناسب در بخش‌های مختلف منطقه سفین خبر داد.

شیخ یعقوب شمس نیز آبادانی منطقه سفین را دغدغه اصلی بومیان کیش برشمرد و گفت: شرکت عمران، آب و خدمات یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در آبادانی جزیره کیش است و از این رو روش و خط مشی مدیران این شرکت و نگرش آنان به توسعه همگون کیش به ویژه منطقه سفین برای بومیان جایگاه مهمی دارد.

وی با ابراز خرسندی از آشنایی خوب سرپرست این شرکت با مسائل کیش و ساکنان منطقه به واسطه سابقه فعالیت طولانی در این جزیره و ارتباط تنگاتنک با مردم در شورای شهر کیش گفت: بی تردید این حس تعامل و توجه جدی به افزایش کمی و کیفی خدمات در حوزه شهری زمینه ساز پیشرفت و آبادانی بیشتر جزیره کیش در ماه‌های آینده خواهد بود.