مرتضی بلوکی، کارشناس رسانه

حل مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی نیاز به یک توجه جدی دارد، توسعه این شهرک‌ها و رفع مشکلات آنها قطعا توسعه صنعت کشور و رشد تولید را به دنبال خواهد داشت.

در سال‌های گذشته با هدف تمرکززدایی از شهر تهران، شهرک‌های صنعتی مختلفی در خارج از شهر تهران تاسیس شد تا کارگاه‌های تولیدی و تولیدکنندگان به این شهرک‌‌ها بروند.

 قرار بود این شهرک‌ها امکانات کاملی داشته باشند تا علاوه بر تجمیع کارگاه‌های تولیدی، آلودگی شهر تهران نیز کاهش پیدا کند اما به رغم اینکه تولیدکنندگان برای حضور در این شهرک‌ها استقبال کردند اما همچنان مشکلات این شهرک‌ها پابرجاست.

 شهرک‌های صنعتی مانند عباس‌آباد، شهرک صنعتی ورامین از جمله این شهرک‌ها هستند که مشکلات بسیاری دارند یکی از اصلی‌ترین مشکلات شهرک‌های صنعتی عدم ثبات مدیریت‌ها است به طور مثال در 10 سال گذشته 11 مدیرعامل به عنوان مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران منصوب شدند یعنی حتی یک مدیرعامل یک سال نیز در این سمت باقی نمانده است.

مشکل دیگر این شهرک‌ها عدم سرمایه‌گذاری است سرمایه‌گذاری در این شهرک‌ها زمانی جنبه توجیهی پیدا می‌کند که زیرساخت‌ها آ‌ماده شده باشد و بعد از تکمیل زیرساخت‌ها تولیدکنندگان بتوانند از بانک‌ها تسهیلات بگیرند هر چند بانک‌ها نیز در مسیر ارایه تسهیلات ایرادات بسیاری می‌گیرند به طور مثال بسیاری از تولیدکنندگانی که در این شهرک‌ها حضور دارند در تماس با ایلنا اعلام کردند که بانک‌ها، کارخانه و یا کارگاه آنها را که چند میلیارد ارزش دارد به عنوان ضامن نمی‌پذیرد.

مساله دیگر در شهرک‌های صنعتی مشکلات محیط زیستی و عدم امکانات اولیه است. برخی از این شهرک‌ها در دفع فاضلاب و همچنین تهیه آ‌ب و برق مورد نیاز با مشکلات بسیاری همراه هستند و اگر امکانات اولیه‌ای نیز وجود داشته باشد باید آن را بسیار گران بخرند. به طور مثال یک خط تلفن که در حالت معمول 200 هزار تومان قیمت دارد را باید در شهرک صنعتی ورامین شش مییون تومان خرید.

 نبود یک سیستم فاضلاب و پساب در برخی شهرک‌ها همچون شهرک صنعتی چرمشهر ورامین و عدم اصلاح جاده ورامین - چرمشهر از دیگر مشکلات اصلی این شهرک صنعتی است.  دولت آینده و شورای شهر می‌توانند با تصویب قوانینی و دادن امتیازاتی همچون معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به فعالان این شهر‌ک‌ها گام بزرگی در حل مشکلات آنها بردارند.

 همچنین حل مشکلات زیرساختی در این شهرک‌ها نیاز به یک توجه جدی دارد و توسعه این شهرک‌ها و رفع مشکلات آنها قطعا توسعه صنعت کشور و رشد و تولید را به دنبال خواهد داشت.