برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

ممیزی انطباق کیفی تختال‌های تولید شده در فولاد هرمزگان

ممیزی انطباق کیفی تختال‌های تولید شده در فولاد هرمزگان بر اساس مدل  CI-Marking و استاندارد ملی تختال صورت گرفت.‌  ممیزی مدلCI-Marking در روزهای شنبه و یکشنبه 12 و 13 بهمن 98 توسط سر ممیز موسسه اسپانیایی ICDQ و تیم همراه از سازمان ملی استاندارد کشور، انجمن تولید کنندگان فولاد، دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت فولاد مبارکه اصفهان ، در شرکت فولاد هرمزگان انجام گرفت .

علیرضا کاظمی، معاون تکنولوژی  و توسعه شرکت فولاد هرمزگان در تشریح این مدل ممیزی  گفت: در ادامه پروژه طراحی و استقرار مدل ارزیابی انطباق کیفی CI-Marking در صنایع کشورو پس از انجام این ارزیابی برای فرایند تولید شمش در ذوب آهن اصفهان، ممیزی این مدل ارزیابی که یک مدل انطباق بومی و ایرانی است و به همت متخصصان و صاحب نظران حوزه استاندارد و کیفیت در صنایع فولاد کشور مانند شرکت فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان، ذوب آهن اصفهان، شرکت فولاد خوزستان و سایر صنایع فولادی و پژوهشکده فولاد ایران، سازمان ملی استاندارد و انجمن تولید کنندگان فولاد و با الگو برداری از مدل CE-Marking تدوین شده است. برای فرایند تولید تختال در شرکت فولاد هرمزگان به عنوان یکی دیگر از پایلوت های منتخب و برای اولین بار در کشور انجام پذیرفت. وی تفاوت عمده مدل CI-Marking با مدل CE-Marking را محدوده و دامنه کاربرد آن عنوان کرد و افزود: محدوده مدل CE-Marking در صنعت فولاد، فولاد های نورد شده برای کاربردهای ساختمانی است در حالیکه محدوده کاربرد CI-Marking وسیع تر بوده و محصولات نیمه تمام نظیر شمشه، شمشال، تختال و محصولات پوشش دار نظیر ورق های گالوانیزه و قلع اندود را نیز در بر می گیرد.

معاون تکنولوژی  و توسعه شرکت فولاد هرمزگان ضمن یاداوری این که در سال جاری و برای اولین بار در جهان، استانداردهای ملی شمش و تختال هم تدوین و به تصویب سازمان ملی استاندارد رسیده است گفت: تدوین این استانداردها نقش به سزایی در تکمیل مدل ارزیابی CI-Marking

داشته است .

وی در ادامه گفت: شرکت فولاد هرمزگان بر اساس مسئولیت اجتماعی خود در پیاده سازی این مدل به صورت پایلوت پیشقدم بوده و برای اولین بار به صورت داوطلبانه از این مدل برای تختال های تولیدی خود بر اساس استاندارد ملی ایران استفاده کرده و الزامات مدل ارزیابی انطباق کیفی CI را براورده

 ساخته است .

    

تقدیر از فولاد هرمزگان در همایش حمایت از تولید ملی (حاتم)

در دومین‌ همایش حمایت از تولید ‌ملی (حاتم) از شرکت فولاد هرمزگان به دلیل انجام پروژه پژوهشی ساخت پایلوت آب شیرین کن جذبی با همکاری دانشگاه هرمزگان تقدیر شد. توجه به دانش بومی و حمایت از پژوهش و ارتباط موثر و کارآمد بین صنعت و دانشگاه از اولویت های شرکت فولاد هرمزگان در سال‌های اخیر بوده است.