با حکم «مرتضی بانک» مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، «هانی صباغان» به عنوان «سرپرست مدیریت حوزه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»  منصوب شد.

به گزارش ایلنا؛ مرتضی بانک در این حکم آورده است:

جناب آقای‌هانی صباغان

با توجه به سوابق ارزشمند و توانمندی‌های جنابعالی به موجب این حکم به سمت «سرپرست مدیریت حوزه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری معاونین، مدیران و تمامی همکاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایفای وظایف و پیشبرد و اهداف سند راهبردی مناطق آزاد و اجرای سیاست‌های شورایعالی موفق باشد.