آخرین مرحله از مسابقات گزینشی المپیک 2020 توکیو به صورت جهانی با حضور کشتی‌گیرانی که تا آن زمان سهمیه حضور در این رویداد مهم را کسب نکرده‌اند روزهای 11 تا 14 اردیبهشت سال 99 در شهر صوفیه پایتخت بلغارستان برگزار خواهد شد. اتحادیه جهانی کشتی هنوز تعداد سهمیه‌های کسب شده در 6 وزن المپیکی در این مسابقات را اعلام نکرده است، اما به نظر می‌رسد با توجه به برگزاری رقابت‌های جهانی قزاقستان به عنوان مرحله اول گزینشی المپیک (هر وزن 6 نفر) و چهار مسابقه گزینشی قاره‌ای، در رقابت‌های بلغارستان، در هر وزن دو نفر سهمیه کسب کنند مگر اینکه تعداد سهمیه‌های مسابقات قاره‌ای کمتر در نظر گرفته شود. رقابت‌های گزینشی قاره‌ای پیش از این مسابقات در چهار قاره آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا - اقیانوسیه برگزار می‌شود. مسابقات کشتی المپیک 2020 توکیو روزهای 12 تا 18 مرداد سال 99 برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه فدراسیون کشتی پس از گذشت ماه‌ها از استعفای رسول خادم همچنان با سرپرست اداره می‌شود و در سوی دیگر نامزدهای انتخابات در فضای مجازی جنگ پرقدرتی بر سر مسند ریاست راه انداخته‌اند، هیچ بعید نیست کار نماینده‌های کشورمان هم به آخرین فرصت المپیکی شدن کشیده شود!