روز گذشته مجمع انتخاباتی فدراسیون شمشیربازی برگزار شد تا این رشته رییس جدید خود را بشناسد. نکته مهم این مجمع که بی‌حاشیه هم نبود، بدون رقیب بودن رییس جدید آن بود. علیرضا پورسلمان تک کاندیدای این مجمع انتخاباتی بود و از مجموع ۵۰ رای ماخوذه صاحب صددرصد آرا شد و بدین ترتیب به عنوان رییس چهار سال آینده فدراسیون شمشیربازی انتخاب شد. پورسلمان در حالی متصدی فدراسیون شمشیربازی شد که از ۳۱ شهریورماه سرپرستی این فدراسیون را بر عهده دارد. فدراسیون شمشیربازی با برگزاری مجمع انتخاباتی و نتیجه آن، وارد دوره جدیدی شد چراکه طی بیش از یک دهه اخیر مدیریت این فدراسیون به صورت مستمر در اختیار فضل‌ا... باقرزاده بود. سومین دوره ریاست او ۲۵ اردیبهشت به پایان رسید. وی سه روز بعد (۲۸ اردیبهشت) سرپرست فدراسیون شد و تا زمانی که وزیر ورزش برای پورسلمان حکم سرپرستی صادر کرد، این مسئولیت را بر عهده داشت. پورسلمان بعد از مجمع خیلی وعده سه مدال در بازی‌های آسیایی را به وزیر داد. قولی که با توجه به وضعیت حال حاضر نیاز به برنامه‌ریزی دقیقی دارد.