فیفا هنوز رای به برگزاری بازی‌های فوتبال در لیگ‌های مختلف دنیا با حضور تماشاگران را نداده است. قرار است تا زمان کشف واکسن کرونا، از برگزاری بازی‌ها در حضور تماشاگران ممانعت به عمل آید. البته در این رابطه هنوز دستورالعملی به فدراسیون‌های کشورهای مختلف دنیا داده نشده اما گفته می‌شود فیفا برای سلامتی هواداران، به دنبال اعلام رسمی این موضوع است تا فصل جدید رقابت‌های فوتبال تا زمانی که واکسن کرونا کشف شده و همه کشورهای دنیا امکان استفاده از آن را داشته باشند، بدون حضور تماشاگران برگزار شود.